SIMULATOR

Spilleformer i golf

MATCHSPILL er spill om hull
SLAGSPILL er spill om best totalresultat etter spill av en runde eller flere runder

FORMER FOR MATCHSPILL
Single:  En konkurranse hvor én spiller spiller mot én annen spiller
Threesome:  En konkurranse hvor én spiller spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball
Foursome:  En konkurranse hvor to spillere spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball
Three-ball:  Tre spillere spiller en konkurranse mot hverandre og hver spiller sin ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser
Best-Ball:  En konkurranse hvor én spiller spiller mot den beste ballen til to andre spillere eller den beste ballen til tre andre spillere
Four-Ball: En konkurranse hvor to spillere spiller hver sin ball og sammenligner sin beste ball mot den beste ballen til to andre spillere

FORMER FOR SLAGSPILL
Individuell:  En konkurranse hvor hver spiller spiller som en individuell
Foursome:  En konkurranse hvor to konkurrenter spiller som partnere og spiller én ball
Four-Ball:  En konkurranse hvor to konkurrenter spiller som partnere og hver spiller sin ball. Den laveste scoren til partnerne er scoren på hullet. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på hullet, er det ingen straff.

Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig

________


HVORDAN SPILLE KONKURRANSER
Golf er enten spilt av individuelle spillere som konkurrerer på egenhånd eller av partnere som konkurrerer sammen som en side.

- I single utgjør en spiller en side
- I parspill danner to spillere side og spiller enten én felles ball (Foursome) eller hver sin ball (Four-Ball)
- I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat
I lagspill kan det også være både single- og parspill

Det finnes en lang rekke kjente og mer ukjente former for matchspill og former for slagspill. De fleste spilleformer kan benyttes både i selskapsrunder og i turneringer. Litt variasjon i golfspillet skader ikke, så prøv ut de spilleformene du synes ser morsomme ut.


AMRIKANER

Fire spiller slagspill og det spilles om 12 poeng på hvert hull.
Beste score får 8 poeng, nest beste 4 poeng og resten 0
Er én spiller best og to andre nest best, gis 8, 2, 2, 0
Er én spiller best og de tre andre like, gis 9, 1, 1, 1
Er to spillere best, gis 6, 6, 0, 0
Er tre spillere best, gis 4, 4, 4, 0
Er alle like, gis, 3, 3, 3, 3
Her gjelder det å holde regnskap over hver spillers poengsummer etter hvert hull.

BEST-BALL
Er en matchspill variant av Four-Ball hvor én spiller mot den beste ballen til to eller tre partnere

BOGEY, PAR OG STABLEFORD
Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull

ECLECTIC
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

FLAGGKONKURRANSE
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

FOUR-BALL
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller

FOUR-BALL BESTE OG DÅRLIGSTE  (”HIGH AND LOW”)
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.

FOUR-BALL BESTEBALL OG SAMMENLAGT
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.

FOUR-BALL SAMMENLAGT
To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

FOURSOME
To spiller mot to og hver side spiller én ball. Hver spiller på en side, spiller annen hver gang fra utslagsområdet, og annen hver gang på ballen. Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsområdet skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt

GREENSOME
En modifisert form av Foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsområdet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i Foursome. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsområdet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.

HALLINGTSON
Det spilles slagspill. Hullets par ganges med to og antall brukte slag trekkes fra.
Resultatet på hullet er de oppnådde poeng. Brukes flere slag enn 2 x par, gis 0 poeng.
Eksempler:
Spilles et par 5 hull på 7 slag, oppnås 10 - 7 = 3 poeng
Spilles et par 4 hull på tre slag, oppnås 8 – 3 = 5 poeng.
Rundescoren blir summen av antall poeng pr. hull + antall handicapslag.

HIDDEN HOLE
Etter at alle har spilt 18 hull slagspill, trekkes, et på forhånd antall hull (f.eks. 11 hull) ut, og spillerens score på disse 11 hullene summeres.

IRISH GREENSOME
Variant av Greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsområdet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.

KØBENHAVNER
Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p, den nest beste 2 p og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

MAKSIMUM SCORE / SLAGGOLF
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

MEXICAN SCRAMBLE
Spilles som vanlig Scramble, men den spilleren hvis slag akkurat er valgt, får ikke lov til å slå det neste slaget.

MULLIGAN
Det spilles 18 hull slagspill. Hver spiller får like mange Mulligans (et slag kan slås om igjen) som spillerens Spillehandicap. En Mulligan kan tas når som helst.

NASSAU
Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

PRO AM
Lagspill hvor laget vanligvis består av én profesjonell spiller og de øvrige er amatører.
Pro Am kan spilles med ulike spillemåter

RANSOME
To spiller mot to i tre separate sekshulls konkurranser. På de første seks hullene spilles Four-ball, neste seks hullene spilles Foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

SCRAMBLE
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.
Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.
En utjevnende faktor kan være at hver spiller på laget skal ha to, tre eller fire tellende utslag (kalles populært Texas Scramble).

SLAGSPILLKONKURRANSE
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

SNORKONKURRANSE
Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren intet spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett om han har forbrukt snoren eller ikke. Snorkonkurranse kan også brukes i lagkonkurranse, anbefalt med en reduksjon av lagets samlede spillehandicap.

THREE-BALL MATCH
Tre spillere spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser

THREESOME MATCH
Én spiller spiller matchspill alene mot to spillere og hver side spiller én ball

________


NÆRMEST HULLET
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsområdet stopper ballen på greenen og nærmest hullet.
En HIO er nærmest hullet.

LENGSTE DRIVE
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsområdet stopper ballen aller lengst fra utslagsområdet. Ballen skal etter at den har stoppet, befinne seg på kortklippet område (fairway, foregreen eller green) på det hullet som spilles.


Se PDF for mer informasjon om handicapgodtgjørelse og aldersbestemmelser for turneringer fra Norges Golfforbund